Oplatí sa rozvíjať vlastný talent. Potvrdila to 3 ročná štúdia Univerzity Nebraska

Školská študijná rada v Nebraske požiadala Univerzitu Nebraska, aby zahájila veľkú 3 ročnú štúdiu ohľadom rýchleho čítania. Jej výsledkom mali byť najefektívnejšie techniky, ako učiť rýchle čítanie. Do štúdie sa zapojilo viac ako 1 000 študentov. Každý z nich bol testovaný na rýchlosť čítania a porozumenie čítaného textu. Dosiahnuté výsledky boli veľmi prekvapujúce. Najlepší učitelia […]