Od talentu

k silnej stránke!

Chcete vedieť, aké máte prirodzené talenty, kde je váš skutočný potenciál?

Už vám nestačí svoje talenty iba poznať, chcete im viac porozumieť a ďalej rozvíjať, aby vám priniesli želaný výsledok?

Túžite vedieť, ako sa vaše talenty prejavujú, ako z nich môžete spraviť silné stránky?

Staňte sa súčasťou 6 týždňového skupinového online programu.

Volám sa Katarína Medvecová Plichtová, som mentorka a koučka silných stránok od roku 2017.

Každodenne pomáham jednotlivcom, tímom rozvíjať ich talenty, aby lepšie spoznali samých seba a dosiahli tak pozitívne zmeny v práci, aj v osobnom živote. Pocit, keď porozumiete svojmu potenciálu a čo vás robí šťastným, je proste úžasný.

4 dôležité kroky OD TALENTU K SILNEJ STRÁNKE

Cesta, ako talent rozvinúť do silnej stránky pozostáva zo štyroch krokov:

1. Odhalenie vašich talentov

Ak chcete z talentov vytvoriť silné stránky, potrebujete ich najprv zistiť. S týmto prvým krokom vám pomôže online assessment CliftonStrenghts® všetkých 34 talentov od spoločnosti Gallup, ktorý je súčasťou programu. Už viac nebudete tápať, či a aké máte talenty.

2. Pomenovanie a porozumenie

Ďalším krokom na ceste premeny talentu k silnej stránke je ich pomenovanie a porozumenie. V programe “Od talentu k silnej stránke!” si vysvetlíme detailne talenty, aby ste jednoznačne rozumeli tým svojim a potenciálu, ktorý v sebe skrývajú.

3. Praktizovanie

Jedna vec je poznať svoje talenty. Druhá vec je vedieť, ako konkrétne sa prejavujú v praxi práve vo vašom živote. Len tak ich vieme potom vedome používať v situáciách v budúcnosti. Veľmi dôležitou časťou tohto procesu je prijatie vlastných darov – silných, ale aj slabých stránok.

4. Zacielenie

Talenty a silné stránky sú nám na nič, keď ich nepoužívame aktívne a vedome pri riešení úloh alebo dosahovaní cieľov, ktoré máme pred sebou. Preto v programe budete pracovať na oblasti, ktorá je pre vás dôležitá a budeme sledovať váš progres.

AKO TO CELÉ FUNGUJE?

Každý týždeň budeme mať jedno spoločné stretnutie v trvaní 2 hodín, ktoré bude prebiehať cez Zoom. Vždy sa venujeme téme týždňa. Na stretnutí veľa praktizujeme cez cvičenia, zdieľame, zažijete si koučing silných stránok. Stretnutia sú nahrávané, záznam budete mať k dispozícii. 

Spolu budeme mať 6 stretnutí počas 6-tich týždňov plné praktických tipov, cvičení a koučingu. 

Výsledky sa dosahujú len praxou, preto na každý týždeň dostanete zadania, počas ktorých budete svoje talenty rozvíjať. Vypracovať si ich môžete v čase, kedy vám to najviac vyhovuje. Úlohy budú spojené s cieľom, ktorý máte a naviazané na vaše talenty, ktoré vám vyjdú.

OD TALENTU K SILNEJ STRÁNKE! 6 týždňový skupinový online program

Zanechajte e-mailovú adresu a buďte medzi prvými, koho do online programu pozvem. 

AKO KONKRÉTNE PREBIEHA PROGRAM?

 • Začíname silnými stránkami a staviame na nich (urobíte si online assessment CliftonStrengths® všetkých 34 talentov). 
 • Definujete si individuálne ciele.
 • Ponúkam priestor, praktické tipy, každý účastník je však sám sebe pánom a výsledky závisia len od vašich skutočných krokov.
 • Učíme sa o sile návykov, budete si vytvárať nové návyky tak, aby naštartované zmeny boli trvalé.
 • To všetko spoločne cez podpornú skupinu prostredníctvom aktívneho budovania dôvery a bezpečného prostredia.
online assessment_CliftonStrengths

1. týždeň

Prvý týždeň je zameraný na vysvetlenie a porozumenie talentov. Všetky potrebné inštrukcie dostanete vopred, aby ste sa na prvé stretnutie mohli pripraviť a aby ste vedeli presne, čo očakávať.

Na skupinovom stretnutí vám predstavím metodiku rozvoja silných stránok a ako budeme počas programu pracovať a komunikovať. Od prvého stretnutia budete veľa praktizovať a rozvíjať si svoje talenty, zažijete si koučing silných stránok na každom stretnutí.  

2. týždeň

Na základe praktizovania počas prvého týždňa prechádzame od poznania talentov k uvedomovaniu, aký vplyv majú na naše správanie, myslenie, cítenie.

Druhý týždeň je zameraný na to, aby ste úplne porozumeli a vedeli, ako používate svoje talenty. Budete vedieť, aký je rozdiel medzi talentom a silnou stránkou. Pridáme tému slabých stránok a potenciálnych slepých miest pri používaní talentov v živote.

3. týždeň

Tretí týždeň už budete rozumieť, aký potenciál vaše talenty predstavujú. Budete si vedomejší toho, ako sa prejavujú vo vašom živote. Prepojíme ich ešte viac s vašim cieľom, aby ste vedeli, ako ich použiť na dosiahnutie toho, po čom túžite.

Každý si vypracujete individuálny rozvojový plán našitý presne na vaše talenty. Budeme sa taktiež venovať sile návykov a aký majú vplyv na naše správanie, výsledky. Vysvetlíme si, čo je dôležité, aby naštartované zmeny boli trvalé v našich životoch. 

4. týždeň

Štvrtý týždeň už pracujete s TOP 10 talentami. Budeme sa venovať 4 základným doménam talentov: realizačné, ovplyvňovacie, vzťahové a talenty strategického myslenia.

Cez praktické cvičenia budete rozumieť: ako najlepšie realizujete veci v živote; ako nadväzujete a udržiavate vzťahy; ako rozmýšľate; ako viete vplývať na druhých. Naučíte sa ako jednotlivé domény aktivovať vo vašom živote / práci alebo biznise, keď ich potrebujete.  

5. týždeň

Piaty týždeň je venovaný identifikovaniu jedinečných príležitostí, ktoré vám vaše talenty predstavujú. 

Keďže naše talenty nám prídu úplne prirodzené a berieme ich za samozrejmosť, často si neuvedomujeme ich silu a tým pádom nevidíme a nevieme, ako si nimi pomôcť alebo prispieť svetu tak, aby nás to napĺňalo. Cez praktické cvičenia budete presne vedieť pomenovať čo prinášate svojimi talentami a aj čo potrebujete, aby ste sa cítili spokojní. Taktiež si zadefinujete, čo vás frustruje a kde vidíte priestor na rozvoj.

6. týždeň

Šiesty týždeň sa ponesie v duchu výnimočnej oslavy talentov/silných stránok.

Cez praktické cvičenia sa obzriete späť na cestu, ktorú ste prešli. Ako sa vám podarilo naplniť cieľ, ktorý ste si dali? Čo ste sa naučili? Čo išlo dobre a aké príležitosti vidíte ďalej?

Zodpovedanie akýchkoľvek otázok, ktoré vám zostali. Záver a vyhodnotenie programu.

Ak máte otázky ohľadom online programu OD TALENTU K SILNEJ STRÁNKE!, napíšte mi >>>

ČO ZA TO?

Vyberte si z nasledujúcich možností a pridajte sa do 6 týždňového online programu OD TALENTU K SILNEJ STRÁNKE!

299 € 

(ak máte urobený dotazník CliftonStrengths® všetkých 34 talentov). Možné rozdelenie na 2 platby po 150 EUR január a február.

369 € 

(ak nemáte urobený dotazník CliftonStrengths® všetkých 34 talentov). Možné rozdelenie na 2 platby po 185 EUR január a február.

Čo povedali ľudia na spoluprácu so mnou

 • „Katka ma previedla mojimi talentmi a ja s nimi žijem viac stotožnene a rozvíjam ichCítim sa úspešne. Zaujímam sa o svoju prácu. Vidím, čo chcem zajtra, o týždeň, o rok. Kreslím si k tomu cesty a postupy.

  Vnímam svoj pohľad, počúvam názory môjho tímu. Prirodzene vytváram silné vzťahy a využívam výnimočnosť ostatných. Cítim nadšenie pri nových nápadoch a púšťam sa do ich realizácie s vášňou a presvedčením.

  Dobíjam si baterky aktívnym oddychom. Vyvažujem si balance života tým, že sa venujem viacerým projektom.“

  Lucia Ilašenková, riaditeľka firemných klientov

 • „Keď mi Katka urobila talentový test, dosť mi odľahlo. Dozvedela som sa, že to, čo považujem za svoju „uletenosť“ je mojím najväčším talentom. Odborne sa tento talent volá Akčný.

  To, čo som považovala za svoju naivitu, je len môj talent Pozitívny. Na všetkom vidím prirodzene niečo dobré. Je to tak trochu mojím poslaním propagovať to, čo mi zmenilo život.

  Každý z nás má špecifický repertoár svojich talentov a je osožné (pre nás, aj pre ostatných) naučiť sa ich využívať.

  Zuzana Gergelová, zakladateľka Beelong Community & Networking

 • „Až na skupinovom stretnutí som pochopila, že poznať svoje talenty nestačí. Ak ich chcete vo svojom živote vedome používať, potrebujete vedieť ako na to. 

  Katka mi ukázala, ako sa mám na svoje talenty pozerať a ďalej ich rozvíjať. Dozvedela som sa, že majú svoje tienisté stránky. Naučila som sa, ako s nimi pracovať, aby som zbytočne na svoje okolie nevyvíjala veľký tlak.

  Ukázala mi spôsob, ako mi talenty môžu pomôcť pri plnení mojich cieľov.

  Dana Piljarová, copywriter

 • „Vďaka Katkiným službám som konečne pochopila, že jeden z mojich kľúčových talentov nie je opretý len o domnienku, ale je reálny. Odkedy o ňom viem, slobodne a hrdo sa k nemu verejne priznávam.

  Dôverujte výsledkom tohto skvelého testu a nenechajte sa zmiasť domnienkami okolia. Budete vedieť, v čom môžete vynikať.

  Katka dokáže výborne vysvetliť, ako so svojimi talentami narábať, ako ich pozorovať a pýtať sa na ne od ľudí, s ktorými chceme spolupracovať. Je to príjemný, hravý a zároveň mimoriadne efektívny spôsob, ako si zjednodušiť život.

  Gabriela Revická, autorka projektu pre kreatívne podnikanie, www.gabriela.ezeny.sk

 • „Pri vedení veľkého tímu ľudí sa po čase dostanete do „manažérskej slepoty a osamelosti“. Vo chvíľach, keď staré už dobre nefunguje a nové ste ešte neobjavili, je metóda objavenia vašich talentov to najlepšie, čo môžete pre seba urobiť.

  Na svoje denné úlohy sa začnete pozerať z iného pohľadu a poznanie vašich talentov vám dodá novú dávku inšpirácie. Ďakujem Katke za trpezlivé odhaľovanie mojich talentov a sprevádzanie ma po ceste ich lepšieho využívania v praxi.“


  Milada Hanzalíková, Shop Director CEE, Textilehouse for EURO TRADE, s.r.o.

 •  „Nadšenie pre talenty mi do života priniesla Katka. Talentový koučing s Katkou ma naučil, ako identifikovať talenty, ako ich zvládať, a ako do nich ďalej investovať. Skrz talenty sa prehĺbilo moje sebapoznanie. Sú to zdroje, ktoré využívam v pracovnom i osobnom živote. Dodávajú mi energiu, radosť a mám chuť ich zlepšovať.

  Chápem, že rozvoj dominantných talentov a ich vedomé posilovanie mení talenty na silné stránky. To, čo som niekedy robila sporadicky, napríklad zdieľala získané informácie, dnes robím s radosťou pravidelne a dostávam pozitívnu spätnú väzbu. Vďaka spoločným stretnutiam s Katkou viem výstižným jazykom hovoriť o svojich silných stránkach a o hodnote, ktorú prinášam.“

  Mária Kaliňáková, kouč https://www.mariakalinakova.sk

Ste tvorcami svojho vlastného života. Ak sa chcete rozvíjať, cítiť sa v živote a v práci šťastnejšie, spokojnejšie, pridajte sa do online programu OD TALENTU K SILNEJ STRÁNKE!. 

Ak sa chcete prihlásiť alebo máte ešte nejaké otázky, pokojne mi napíšte na info@katkamedvecova.sk alebo mi zavolajte 0905 413 320.

Teším sa na vás 🙂

Katarína Medvecová Plichtová
Gallup-Certified Strengths Coach

OD TALENTU K SILNEJ STRÁNKE

Začnite rozvíjať vlastné talenty už dnes. Kliknite na tlačítko „Chcem byť v online programe“.