ROZVÍJAJTE SVOJE TALENTY

Maximalizujte vlastný potenciál a dosiahnite úspech

Pomôžem vám nájsť talenty, ktoré vás robia výnimočnými

Nasmerujem vás k rozvoju vašich silných stránok

Dovediem vás k vášmu najsilnejšiemu Ja

INDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA

Osobné stretnutie, na ktorom spoločne pomenujeme vaše talenty. Talenty budeme rozvíjať, aby sa z nich stali silné stránky, vďaka ktorým dosiahnete úspech.

 

FIREMNÉ VZDELÁVANIE

Vzdelávanie tímu, aby ľudia spoznali svoje talenty a lepšie pochopili vlastné, aj tímové silné a slabé stránky. Vzájomná spolupráca tímu bude efektívnejšia.

 

ONLINE DOTAZNÍK

CliftonStrengths® je svetovo uznávaný dotazník. Zistite, ktoré vrodené talenty máte prirodzene silnejšie, ktoré slabšie. Spoznajte, v čom ste jedinečný/á.

 

Katka Medvecová Plichtová Certifikovaný kouč svetovej organizácie Gallup na rozvoj talentov a silných stránok

Od roku 2017 pomáham jednotlivcom, manažérom, tímom rozvíjať ich talenty, aby lepšie spoznali samých seba a dosiahli tak pozitívne zmeny v práci, aj v osobnom živote. Pocit, keď objavíte čo vás skutočne napĺňa a robí šťastnými, je skvelý.

Referencie Klienti, ktorým som pomohla rozvinúť talenty

Ako a v čom vám pomohlo spoznanie vašich talentov?

„Vďaka Katkiným službám som konečne pochopila, že jeden z mojich kľúčových talentov nie je opretý len o domnienku, ale je reálny. Odkedy o ňom viem, slobodne a hrdo sa k nemu verejne priznávam.”

Čo ste po tomto zistení/uvedomení zmenili, prípadne dnes robíte inak?

„Nepochybujem, mám svoje, dovtedy len odhadované talenty, na papieri.”

Prečo by ste túto skúsenosť odporučili aj iným?

Aby vedeli, v čom môžu vynikať, aby dôverovali výsledkom tohto skvelého testu a nenechali sa zmiasť domnienkami okolia.

Katka dokáže výborne vysvetliť, ako so svojimi talentami narábať, ako ich pozorovať a pýtať sa na ne od ľudí, s ktorými chceme spolupracovať. Je to príjemný, hravý a zároveň mimoriadne efektívny spôsob, ako si zjednodušiť život. ĎAKUJEM, Katka!”

Gabriela Revická, autorka projektu pre kreatívne podnikanie, www.gabriela.ezeny.sk

 

„Pri vedení veľkého tímu ľudí sa po čase dostanete do „manažérskej slepoty a osamelosti“. Vo chvíľach, keď staré už dobre nefunguje a nové ste ešte neobjavili, je metóda objavenia vašich talentov to najlepšie, čo môžete pre seba urobiť.

Na svoje denné úlohy sa začnete pozerať z iného pohľadu a poznanie vašich talentov vám dodá novú dávku inšpirácie. Ďakujem Katke za trpezlivé odhaľovanie mojich talentov a sprevádzanie ma po ceste ich lepšieho využívania v praxi.“


Milada Hanzalíková, Shop Director CEE, Textilehouse for EURO TRADE, s.r.o.

 

 „Nadšenie pre talenty mi do života priniesla Katka. Talentový koučing s Katkou ma naučil, ako identifikovať talenty, ako ich zvládať, a ako do nich ďalej investovať. Skrz talenty sa prehĺbilo moje sebapoznanie. Sú to zdroje, ktoré využívam v pracovnom i osobnom živote. Dodávajú mi energiu, radosť a mám chuť ich zlepšovať.

Chápem, že rozvoj dominantných talentov a ich vedomé posilovanie mení talenty na silné stránky. To, čo som niekedy robila sporadicky, napríklad zdieľala získané informácie, dnes robím s radosťou pravidelne a dostávam pozitívnu spätnú väzbu. Vďaka spoločným stretnutiam s Katkou viem výstižným jazykom hovoriť o svojich silných stránkach a o hodnote, ktorú prinášam.“

Mária Kaliňáková, kouč https://www.mariakalinakova.sk

BLOG

SOCIAL MEDIA Sledujte ma v online svete