Čo mi koučing prináša alebo výhody koučingu

Aké má koučing výhody?  Pozrime sa na to z môjho pohľadu, keď som v roli koučovaného. Som obyčajný človek, ktorý sa teší zo života. Mám aj svoje problémy a výzvy, ktoré chcem prekonávať. Ako vy, ako každý z nás. Odkedy sa venujem intenzívne koučovacej praxi, mám aj ja pravidelné stretnutia so svojimi koučmi a mentormi. Sama […]