Poznáte svoje silné stránky?

Začnem citátom od Biznis guru Peter Drucker, ktorý povedal, „Väčšina ľudí si myslí, že vie v čom je dobrá. Obyčajne sa mýlia. A pritom človek môže podávať svoje najlepšie výkony a byť tou najlepšou verziou seba len cez svoje silné stránky“. Často sa snažíme kopírovať ľudí, ktorí sa nám páčia, sú nám vzorom. Len keď budeme robiť všetko […]