Talent Prispôsobivý – Adaptability®: Neplánujte, radšej rozvíjajte svoju spontánnosť

Nie všetko je o dokonalom plánovaní. Existujú situácie, kedy oceníte ľudí, ktorí vedia pohotovo reagovať. Spoznajte silné a tienisté stránky tohto talentu.